Hàng nghìn người dân tá túc trong nhà văn hóa thôn tránh bão số 9

  • Sang Sang