Angela Phương Trinh, Nam Thư và dàn sao Việt rộn ràng đi giỗ Tổ

  • Sang Sang