Năm nhuận là gì? Tính năm nhuận như thế nào?

Mỹ Trinh 20:30 24/06/2019

Có lẽ đã không ít lần các bạn được nghe bà hay mẹ nói năm nay là năm nhuận. Nghe thì quen thuộc nhưng đã bao giờ các bạn biết năm nhuận là gì và tính năm nhuận như thế nào chưa.

Ngày, tháng, năm là những mốc để tính thời gian mà chúng ta thường xuyên sử dụng. Mỗi khi kết thúc 365 ngày tương đương với 12 tháng thì đồng nghĩa với việc chúng ta đã thêm một tuổi mới. Tuy nhiên, có những năm không phải là 365 ngày như thường lệ, người ta gọi đó là những năm nhuận. Vậy năm nhuận là gì và năm nhuận được tính như thế nào?

Năm nhuận là gì? Tính năm nhuận như thế nào?

Năm nhuận là gì

Nếu bạn nào có một chút hiểu biết về từ Hán Việt thì bạn đã có thể nhận ra năm nhuận nghĩa là năm thừa ra (nhuận có nghĩa là thừa ra, dư ra theo nghĩa Hán Việt). Do vậy, năm nhuận là năm mà trong năm đó có số ngày dôi ra so với các năm thông thường. Dôi ra bao nhiêu còn tùy thuộc vào bạn đang sử dụng âm lịch hay dương lịch.

Cách tính năm nhuận.

Nếu bạn sử dụng Dương Lịch - lịch mặt trời, đây là lịch mà chúng ta vẫn thường sử dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội thì năm nhuận sẽ xảy ra đều đặn 4 năm một lần với số ngày nhuận (dư ra) ra là một ngày.

Năm nhuận là gì? Tính năm nhuận như thế nào?

Nguyên nhân là do khi sử dụng dương lịch làm căn cứ tính thời gian thì mỗi một chu kì trái đất quay quanh mặt trời được tính là một năm dương lịch. Thời gian quay quan mặt trời của trái đất là 365 ngày 6 giờ. Tuy nhiên, người ta chỉ lấy phần nguyên để làm thời gian một năm. Do vậy, cứ 4 năm thì phần dôi ra lại đủ 24h tương đương với một ngày. Bởi vậy ngày thừa ra này sẽ vừa vặn để bù vào năm thứ tư - năm nhuận. 

Người ta quy ước năm nhuận dương lịch tháng 2 sẽ có 29 ngày thay vì 28 ngày như bình thường. Do vậy, năm nhuận sẽ là năm tháng 2 có 29 ngày.

Muốn tính năm nào là năm nhuận, bạn chỉ cần lấy số năm dương lịch chia cho 4, nếu chia hết thì năm đó là năm nhuận. Đối với năm tròn thế kỷ, thay vì chia cho 4, bạn lấy năm đó chia cho 400. Nếu chia hết năm đó là năm nhuận.

Nếu như bạn sử dụng Âm lịch - lịch mặt trăng, loại lịch mà các bà, các mẹ vẫn dùng để tính ngày reo mạ, cấy lúa, dỗ chạp, cưới hỏi... thì năm nhuận cũng xảy ra đều đặn 4 năm một lần và số ngày nhuận ra là 11 ngày.

Năm nhuận là gì? Tính năm nhuận như thế nào?

Do chu trình mặt trăng quay quanh trái đất chỉ mất 29.5 ngày, do vậy, một năm âm lịch chỉ có 354 ngày. Thế nên cứ mỗi năm âm lịch ngắn hơn so với năm dương lịch là 11 ngày. Để không bị sai lệch quá nhiều về thời gian với năm dương lịch cũng như chính xác hơn khi tính ngày gieo mạ, trồng lúa... người ta cho thêm 1 tháng vào năm thứ 4 liên tiếp, năm nhuận đó âm lịch có 13 tháng.

Để tính năm nhuận âm lịch, bạn lấy năm dương lịch tương ứng chia cho 19, nếu chia hết hoặc số dư bằng 0, 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó là năm có tháng nhuận. Để tính tháng nào nhuận trong năm, đây là một bài toán được tính rất công phu dựa theo các tiết khí trong năm, bởi vậy, để giản tiện, mình sẽ đưa ra bảng phân bố năm nhuận và tháng nhuận trong các năm gần đây để các bạn dễ dàng tham khảo.

Năm nhuận là gì? Tính năm nhuận như thế nào?

Ngọc Tú, theo Thế Giới Trẻ