Hành trình gây án man rợ qua lời khai của 5 đối tượng nghiện ngập thay nhau "ΧÂΜ ΗẠΙ" và sát hạ¡ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Anh Quân 23:58 18/02/2019

Nạn nhân Cao Mỹ Duyên đã bị giam giữ, hãm hiếp, sát hạ¡ vô cùng dã man bởi 5 đối tượng nghiệp ngập.

Hành trình gây án man rợ qua lời khai của 5 đối tượng nghiện ngập thay nhau ΧÂΜ ΗẠΙ và sát hạ¡ nữ sinh giao gà ở Điện Biên   Hành trình gây án man rợ qua lời khai của 5 đối tượng nghiện ngập thay nhau ΧÂΜ ΗẠΙ và sát hạ¡ nữ sinh giao gà ở Điện Biên   Hành trình gây án man rợ qua lời khai của 5 đối tượng nghiện ngập thay nhau ΧÂΜ ΗẠΙ và sát hạ¡ nữ sinh giao gà ở Điện Biên   Hành trình gây án man rợ qua lời khai của 5 đối tượng nghiện ngập thay nhau ΧÂΜ ΗẠΙ và sát hạ¡ nữ sinh giao gà ở Điện Biên   Hành trình gây án man rợ qua lời khai của 5 đối tượng nghiện ngập thay nhau ΧÂΜ ΗẠΙ và sát hạ¡ nữ sinh giao gà ở Điện Biên   Hành trình gây án man rợ qua lời khai của 5 đối tượng nghiện ngập thay nhau ΧÂΜ ΗẠΙ và sát hạ¡ nữ sinh giao gà ở Điện Biên   Hành trình gây án man rợ qua lời khai của 5 đối tượng nghiện ngập thay nhau ΧÂΜ ΗẠΙ và sát hạ¡ nữ sinh giao gà ở Điện Biên   Hành trình gây án man rợ qua lời khai của 5 đối tượng nghiện ngập thay nhau ΧÂΜ ΗẠΙ và sát hạ¡ nữ sinh giao gà ở Điện Biên  

Theo Bi/ Trí Thức Trẻ

Loading...