50 BILLION +

TOTAL VIEW ON YOUTUBE

5 BILLION +

TOTAL VIEW ON FACEBOOK

113 MILLION +

SUBSCRIBERS ON YOUTUBE

38 MILLION+

FANS ON FACEBOOK

4000 +

CREATORS

3 MILLION+

FOLLOWERS ON INSTAGRAM

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

Yeah1TV Kênh truyền hình dành cho giới trẻ

Yeah1.com Kênh thông tin hàng đầu dành cho giới trẻ Việt

Pho Fanpage giải trí với hơn 7 triệu fans