Một lạng bạc thời cổ tương đương bao nhiêu tiền? Bấy lâu nay mới biết mình ‘bị lừa’

Một lạng bạc thời cổ tương đương bao nhiêu tiền? Bấy lâu nay mới biết mình ‘bị lừa’
Đời sống

Khi xem phim cổ trang, chúng ta vẫn thường thấy các nhân vật sử dụng ngân lượng để trả tiền. Nhưng một lạng bạc đáng giá bao nhiêu thì hầu như mọi người đều không biết.