Trịnh Công Sơn: 80 năm cuộc đời dành cho những trăn trở về u mê của con người

Nhi Huỳnh 18:17 01/04/2019

16 năm rời xa cõi tạm nhưng cố Nhạc sĩ Trịnh Công sơn vẫn để lại cho đời những suy tư, trăn trở về cuộc đời...mãi về sau vẫn chưa có lời hồi đáp.

Trịnh Công Sơn: 80 năm cuộc đời dành cho những trăn trở về u mê của con người
Trịnh Công Sơn: 80 năm cuộc đời dành cho những trăn trở về u mê của con người
Trịnh Công Sơn: 80 năm cuộc đời dành cho những trăn trở về u mê của con người
Trịnh Công Sơn: 80 năm cuộc đời dành cho những trăn trở về u mê của con người
Trịnh Công Sơn: 80 năm cuộc đời dành cho những trăn trở về u mê của con người
Trịnh Công Sơn: 80 năm cuộc đời dành cho những trăn trở về u mê của con người
Trịnh Công Sơn: 80 năm cuộc đời dành cho những trăn trở về u mê của con người
Trịnh Công Sơn: 80 năm cuộc đời dành cho những trăn trở về u mê của con người
Trịnh Công Sơn: 80 năm cuộc đời dành cho những trăn trở về u mê của con người
Trịnh Công Sơn: 80 năm cuộc đời dành cho những trăn trở về u mê của con người

Theo Nhi Huỳnh - Tổng hợp/Infonet