Những dấu hiệu cho thấy trẻ bị bắt nạt ở trường, cha mẹ không nên xem nhẹ

Nhi Huỳnh 15:07 01/04/2019

Đột ngột thay đổi thói quen ăn uống, đồ dùng học tập hay "không cánh mà bay" hoặc nghiêm trọng hơn là không muốn đến trường là những dấu hiệu phụ huynh cần chú ý đặc biệt đến trẻ. Vì những điều đó có thể là một lời cảnh báo rằng con bạn đang là nạn nhân của "bạo lực học đường".

Những dấu hiệu cho thấy trẻ bị bắt nạt ở trường, cha mẹ không nên xem nhẹ
Những dấu hiệu cho thấy trẻ bị bắt nạt ở trường, cha mẹ không nên xem nhẹ
Những dấu hiệu cho thấy trẻ bị bắt nạt ở trường, cha mẹ không nên xem nhẹ
Những dấu hiệu cho thấy trẻ bị bắt nạt ở trường, cha mẹ không nên xem nhẹ
Những dấu hiệu cho thấy trẻ bị bắt nạt ở trường, cha mẹ không nên xem nhẹ
Những dấu hiệu cho thấy trẻ bị bắt nạt ở trường, cha mẹ không nên xem nhẹ
Những dấu hiệu cho thấy trẻ bị bắt nạt ở trường, cha mẹ không nên xem nhẹ

Theo Nhi Huỳnh/Infonet