"Mắt biếc" của Nguyễn Nhật Ánh và những "đoạn tình ca" buồn của tình yêu đơn phương

Nhi Huỳnh 18:24 26/02/2019

Trước khi đến với "Mắt biếc" của Victor Vũ hãy thử hồi tưởng lại cảm giác của bản tình ca đơn phương qua từng đoạn văn tinh tế và sâu lắng của Nguyễn Nhật Ánh.

Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh và những đoạn tình ca buồn của tình yêu đơn phương
Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh và những đoạn tình ca buồn của tình yêu đơn phương
Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh và những đoạn tình ca buồn của tình yêu đơn phương
Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh và những đoạn tình ca buồn của tình yêu đơn phương
Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh và những đoạn tình ca buồn của tình yêu đơn phương
Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh và những đoạn tình ca buồn của tình yêu đơn phương
Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh và những đoạn tình ca buồn của tình yêu đơn phương

Theo Nhi Huỳnh - Tổng hợp/Infonet