Drama cung đấu đang làm mưa làm gió "Diên Hi Công Lược" có gì đặc biệt?

Ngọc Mai 14:16 02/08/2018

Diên Hi Công Lược là một bộ phim mới nhất của Vu Chính, tuy nhiên sau khi xem phim ta lại bắt được những điểm rất quen thuộc.

Drama cung đấu đang làm mưa làm gió Diên Hi Công Lược có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Drama cung đấu đang làm mưa làm gió Diên Hi Công Lược có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Drama cung đấu đang làm mưa làm gió Diên Hi Công Lược có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Drama cung đấu đang làm mưa làm gió Diên Hi Công Lược có gì đặc biệt? - Ảnh 7.

Drama cung đấu đang làm mưa làm gió Diên Hi Công Lược có gì đặc biệt? - Ảnh 9.

Drama cung đấu đang làm mưa làm gió Diên Hi Công Lược có gì đặc biệt? - Ảnh 11.

Drama cung đấu đang làm mưa làm gió Diên Hi Công Lược có gì đặc biệt? - Ảnh 13.

Drama cung đấu đang làm mưa làm gió Diên Hi Công Lược có gì đặc biệt? - Ảnh 15.

Drama cung đấu đang làm mưa làm gió Diên Hi Công Lược có gì đặc biệt? - Ảnh 17.

Drama cung đấu đang làm mưa làm gió Diên Hi Công Lược có gì đặc biệt? - Ảnh 19.

Theo Trí Thức Trẻ

Loading...