Chán tỏ tình riêng với Châu rồi, giờ Binz mở luôn cả dịch vụ sáng tác status "thả thính" rắc phát nào trúng phát đó!

Mỹ Linh 11:16 13/09/2020

Cho Binz ngay tên crush, Binz sẽ gửi bạn ngay status “thả thính” không lệch đi đâu được!