Thách thức mọi loại dao: Con cá khủng kỳ lạ chặt mãi không đứt, cả làng hì hục 30 phút cũng bó tay

Anh Quân 04:58 26/04/2018

Con cá kỳ lạ này khiến mọi người sợ hãi khi chặt mãi không đứt.

Screenshot_1

Con cá khủng kỳ lạ dùng dao chặt mãi không đứt. 

Screenshot_2

Chặt cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng phải bó tay.

Xem video:

Loading...