Sinh viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 .... sẽ bị buộc thôi học?

Phuong Thao 22:44 29/10/2018

Theo dự thảo mới nhất của Bộ GD - ĐT nếu sinh viên trong ngành giáo viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học.

Theo đó việc buộc thôi học những sinh viên bán dâm lần thứ 4 trở đi được Bộ GD - ĐT đặt ra kèm dự thảo thông tư về quy chế công tác học sinh, sinh viên với các ngành đào tạo giáo viên trình độ Cao đẳng và Trung cấp.

Nội dung cụ thể như sau:

Sinh viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học. Nếu vi phạm lần đầu tiên trong cả khóa học sẽ bị khiển trách và lần thứ 2,3 sẽ chịu hình thức kỷ luật tương ứng: cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn.

Hoạt động chứa chấp, môi giới mại dâm sẽ chịu hình thức xử lý nặng hơn, bị buộc thôi học ngay lần đầu tiên bị phát hiện vi phạm.

Việc uống rượu bia trong giờ học, say rượu bia khi đến lớp thì mức độ xử lý cũng tương tự như… hoạt động mại dâm: sẽ lần lượt bị khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn, buộc thôi học tương ứng với số lần vi phạm từ 1 đến 4.

Mức xử phạt tương tự cũng được áp dụng với các hành vi khác như: đánh bạc dưới mọi hình thức, tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy, tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép…

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT cũng đặt ra việc xử lý đối với sinh viên đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy; xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân; xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước trên mạng Internet.

Các trường sẽ tùy vào mức độ để xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả hình ảnh cho Sinh viên bán dâm

Riêng học sinh, sinh viên tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định pháp luật sẽ bị xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học tương ứng với số lần vi phạm từ 1 đến 4. Trường hợp nghiêm trọng sẽ bị giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Cá nhân và tập thể học sinh sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng có quyền khiếu nại lên hiệu trưởng. Nếu nhà trường đã xem xét lại mà chưa thỏa đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trên thực tế việc buộc thôi học những sinh viên bán dâm đến lần thứ 4 đã được áp dụng tại các trường Đại học chính quy từ năm 2016.

Hiện tại Dự thảo về việc buộc thôi học những sinh viên trong ngành đào tạo giáo viên hệ Cao đẳng, Trung cấp trong lần bán dâm thứ 4 đang được đưa ra để lấy ý kiến đến ngày 26/11.

Phương Thảo tổng hợp/Theo Infonet