Khai quật bình rượu rắn hổ mang chúa chôn 5 năm dưới đất từ thời ông nội, con cháu lăn đùng vật vã khi vừa bật nắp uống vài ngụm

Sang Sang 04:29 24/05/2018

Bình rượu toàn rắn độc khổng lồ hạ thổ từ thời ông nội, vừa đào lên con cháu á khẩu khi muốn nếm thử.

Khai quật bình rượu rắn hổ mang chúa chôn 5 năm dưới đất từ thời ông nội, con cháu lăn đùng vật vã khi vừa bật nắp uống vài ngụm

Bình rượu rắn chôn dưới đất sâu chừng 1,5 mét được đào lên.

Khai quật bình rượu rắn hổ mang chúa chôn 5 năm dưới đất từ thời ông nội, con cháu lăn đùng vật vã khi vừa bật nắp uống vài ngụm

Vừa nhấc lên ai cũng kinh ngạc vì số lượng rắn trong bình toàn là ‘rắn độc’.

Khai quật bình rượu rắn hổ mang chúa chôn 5 năm dưới đất từ thời ông nội, con cháu lăn đùng vật vã khi vừa bật nắp uống vài ngụm

Bình rượu có cả rắn hổ mang chúa, cạp nong khoang vàng đen, rắn ráo.

Khai quật bình rượu rắn hổ mang chúa chôn 5 năm dưới đất từ thời ông nội, con cháu lăn đùng vật vã khi vừa bật nắp uống vài ngụm

Bình rượu rắn sau nhiều năm hạ thổ nhưng không ai dám uống ngay vì rất có thể sẽ gây nguy hiểm chết người.

Theo Baohangdau

Loading...