HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018

Phuong Thao 19:14 05/08/2018

Chiều 5/8, tất cả các trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc đã công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 1.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 3.

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế TP HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 5.

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 7.

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 8.

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 9.

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 10.

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 11.

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 12.

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 13.

Ảnh:

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 14.

 


Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP HCM 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 16.

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 17.

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM)

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 19.

Điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 21.

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 22.

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 24.

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 25.


Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 27.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM)

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 29.

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 30.

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 31.


Điểm chuẩn Đại học Nha Trang

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 33.

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 34.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 36.

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 38.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 40.

Điểm chuẩn Điểm chuẩn Công nghệ TP HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 42.

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 43.

Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TP HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 45.

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 46.

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 47.

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 48.

Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 50.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 52.

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 53.

 

HOT: Điểm chuẩn chính thức của tất cả các trường Đại học trên toàn quốc năm 2018 - Ảnh 54.

 

Từ ngày 7/8 đến trước 17h ngày 12/8, thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 ở các trường đại học. Một số trường cho phép xác nhận nhập học trực tuyến qua website do đó thí sinh chú ý hướng dẫn nhập học sau khi xác nhận nhập học thành công.

Bắt đầu từ ngày 15/8, các trường đại học xét tuyển bổ sung nếu có các trường/ngành còn thiếu chỉ tiêu. Thí sinh xem thông tin xét tuyển bổ sung trên website của các trường. Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển bổ sung khi chưa xác nhận nhập học vào các trường khác ở đợt 1.

Theo Team tuyển sinh 2018/Trí thức trẻ