MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

Phuong Thao 16:07 24/10/2019

Những cái tên nổi bật nhất lọt top đề cử cho các hạng mục giải thưởng của MAMA 2019 đã được công bố.

Chiều ngày 24/10, MAMA 2019 chính thức công bố danh sách đề cử cho các hạng mục giải thưởng năm nay. Những cái tên nổi bật đều xuất hiện như: BTS, EXO, Black Pink, TWICE, Red Velvet, GOT7, X1... Thời gian để người hâm mộ bình chọn sẽ bắt đầu từ 16h chiều nay. Việc bình chọn cho các nhóm nhạc, nghệ sĩ tại MAMA 2019 luôn là một cuộc chiến với các fandom khi người hâm mộ đều tích cực bình chọn nhiều nhất cho thần tượng của mình dành chiến thắng. Chính vì vậy không hiếm để thấy những cuộc tranh cãi lớn giữa các fandom trong việc vote MAMA và ngay cả sau khi giải thưởng đã được công bố.

Lễ trao giải MAMA 2019 sẽ diễn ra vào ngày 4/12 sắp tới tại Nagoya Dome - Nhật Bản. Khác với những mùa giải trước được kéo dài 3 ngày, MAMA năm nay chỉ tổ chức duy nhất một ngày tại Nhật Bản. 

Danh sách nghệ sĩ sĩ, nhóm nhạc được đề cử tại MAMA 2019:

-Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Nghệ sĩ nam mới xuất sắc nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Nghệ sĩ nữ mới xuất sắc nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Ban nhạc nam xuất sắc nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Màn hợp tác xuất sắc nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Nhạc phim xuất sắc nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Màn trình diễn solo xuất sắc nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Nhóm nhạc biểu diễn vocal hay nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Nghệ sĩ thể hiện Hip Hop & Urban hay nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Nhóm nhạc nữ biểu diễn dance xuất sắc nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Nhóm nhạc nam biểu diễn dance xuất sắc nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Màn trình diễn dance solo hay nhất

MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu
MAMA 2019 chính thức công bố đề cử và mở vote, cuộc chiến giữa các fandom chính thức bắt đầu

-Nghệ sĩ của năm: AB6IX, ATEEZ, BLACKPINK, EXO, GOT7,ITZY, NCT127, TXT, TWICE, Kang Daniel, Kim Jaehwan, Red Velvet, Rocket Punch, MAMAMOO, MONSTA X, Park Hyo Shin, EXO, BTS, Seventeen, Baekhyun, BVNDIT, Mino, I*ZONE, EVERGLOW, X1, GFRIEND, Somi, Jennie, Chungha, Cherry Bullet, Taemin, Taeyeon, Paul Kim, Heize, Hwasa.

-Bài hát của năm:(G)I-DLE - Senorita; AKMU - How can I love the break, you are the only one I Love; BLACKPINK - Kill This Love; DAY6 - Time of Our Life; EXO - Tempo; GOT7 - Eclipse; M.C The Max - After You’ve Gone; TWICE - Fancy; WINNER - Millions; Gummy - Remember Me (OST Hotel de Luna); Kim Jae Hwan - Begin Again; NELL - Let’s Part; NU’EST - Bet Bet; Davichi - Unspoken Words; Red Velvet - Zimzalabim; MAMAMOO - gogobebe; MONSTA X - Alligator; Park Bom - Spring; BTS - Boy With Luv (feat. Halsey); BEN - 180 Degree; Bolbbalgan4 - Bom; BTOB - Beautiful Pain; SUNMI - Lalalay; SEVENTEEN - Fear; Soyou, Ovan - Rain Drop;MINO - Fiancé; IZ*ONE - Violeta; Epink High - Love Drunk (feat. Crush); N.Flying - Rofftop; GFRIEND - Sunrise; Woo Won Jae - Taste (feat. Giriboy); Lee So Ra - Song Reauest (feat. SUGA); JANNABI - For Lovers Who Hesitate; JANNABI - Take My Hand (OST Romance is a Bonus Book); Jang Beom June - Karaoke; Jang Beom June - Your Shampoo Scent In The Flowers (OST Be Melodramatic); Jang Hye Jin, Yun Min Soo (VIBE) - Drunk On Love; JENNIE - Solo; Changmo, Hash Swan, Ash Island, Hyo Eun Kim - BAND; CHUNGHA - Gotta Go; CHEN - Beautiful Goodbye; Crush - NAPPA; TAEMIN - WANT; TAEYEON - Four Seasons; Paul Kim - So Long (OST Hotel de Luna); Ha Jin - We All Lie (OST SKY Castle); Heize - SHE’S FINE; Heize - We Don’t Talk Together (feat. GIRIBOY) (Prod. by SUGA); HWASA - TWIT

P.T, Theo Thế Giới Trẻ