Khi Kpop là một phần cuộc sống của chúng tôi

Khi Kpop là một phần cuộc sống của chúng tôi
@Sky

Còn gì hạnh phúc bằng khi gặp được người chung sở thích. 

Nổi khổ của con trai khi mê Kpop

Nổi khổ của con trai khi mê Kpop
@Meme

Bây giờ kpop nó phổ biến hơn thì fanboy cũng dễ thở hơn. Chứ thời của mình thì kpop mới du nhập vào VN nên cứ bị lộ là fanboy là auto bị chửi là 3d này nọ, rồi kì thị gh&eci...