Sinh Viên Xe Số - Khoa Nhí

  • Khoa Nhí

Bài rap dễ thương nói về một chàng sinh viên đi chiếc xe số cà tàng thèm được yêu 1 cô gái không vì vật chất