Đau tự khắc sẽ buông!

Đau tự khắc sẽ buông!

Anh thả lỏng người nhẹ nhàng cất bước quay đi khi trái tim em vẫn còn thổn thức một cái tên mà không biết khi nào em mới xóa được nó hay em phải tự lừa dối mình rằng “em đã cất kĩ anh vào một góc”.