Xe biển đỏ "thót tim" với pha quay đầu giữa cầu của taxi

bởi Yeah1, cách đây 4 tháng   2220