Xe biển đỏ "thót tim" với pha quay đầu giữa cầu của taxi

bởi Yeah1, cách đây 6 tháng   2245