Video: Tiểu thương dọn hàng sau lệnh giải tán chợ container

bởi Yeah1, cách đây 11 tháng   25816