Và đây là bản cover "Sing me to sleep" bằng đàn nguyệt của Trung Lương

bởi Yeah1, cách đây 10 tháng   24971