Và đây là bản cover "Sing me to sleep" bằng đàn nguyệt của Trung Lương

bởi Yeah1, cách đay 1 năm   25235

CLIP ĐƯỢC XEM NHIỀU

CLIP VỪA ĐĂNG