Thư viện trung ương trường Đại học Yonsei (Hàn Quốc) bị dột nặng sau cơn mưa lớn

bởi Yeah1, cách đây 10 tháng   25009