Thanh Hằng nghiêm khắc chấn chỉnh lại thí sinh tẩy chay Thùy Trâm

bởi Yeah1, cách đây 8 tháng   12243