Rơi từ độ cao 30m, vận động viên trượt tuyết vỡ xương chậu ở Olympic mùa đông

Thể thao