'Đức Chinh sẽ là số một ở Việt Nam trong vài năm nữa'-Pha ghi bàn ngoạn mục của Đức Chinh giúp Đà Nẵng đánh bại Sài Gòn

Thể thao