Định mệnh Việt Nam và Uzbekistan : Cuối cùng fustal Việt Nam cũng gặp lại fustal Uzbekistan ! Liệu Fustal Việt Nam có ''trả thù'' được cho ĐT U23 VN ???

  • Toàn Trần