Sơn Tùng trả lời lí do mang giày thể thao trong MV 'Lạc trôi'

bởi Yeah1, cách đây 6 tháng   20986