Sơn Tùng trả lời lí do mang giày thể thao trong MV 'Lạc trôi'

bởi Yeah1, cách đây 4 tháng   20910