'Sau tất cả' nhận được đề cử hiện tượng âm nhạc năm của Làn Sóng Xanh

bởi Yeah1, cách đây 4 tháng   3976