Phạm Hồng Phước hoá thân thành thần “cupid” cực ngọt trong clip cover nhạc phim "Goblin"

bởi Yeah1, cách đây 3 tháng   1932