Ngọc Trinh: ''Tôi đẹp và may mắn mới có ngày hôm nay''

bởi Yeah1, cách đay 1 năm   33944