Xe container đâm dải phân cách bốc cháy ngùn ngụt, 2 người chết thảm

  • Nhi