Video: 21 tấn phế phẩm cà phê nhuộm bột pin được thu giữ

Lifestyle