Văn nghệ trong đám cưới khiến khách lúc thì đỏ mặt quay đi, lúc thì không thể nhịn cười.

Lifestyle