Trung Quốc- Mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai chạy qua đường bị ôtô tông trực diện.

Lifestyle