Trần tình của người chồng lột đồ, lôi vợ ra đường đánh ghen: 'Tôi vẫn đưa vợ đi cấp cứu'

Lifestyle