Trấn Thành tặng tiền cho thí sinh U60 vì làm thơ tặng giám khảo

Lifestyle