Tình bạn của Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên rạn nứt chỉ vì một nút chặn

Lifestyle