Thêm một thí sinh lập kỷ lục mới của Olympia sau 17 năm

Lifestyle