Sự việc hi hữu xét nghiệm ADN, bố vợ mới phát hiện con rể chính là con đẻ, con gái ruột lại là con nuôi.

  • Nhi