Sinh viên đi xin việc làm tại trung tâm, bị quản lý tát bơm bốp vào mặt phải nhập viện điều trị.

Lifestyle