Phạm Anh Khoa: 'Ở showbiz vỗ mông nhau là chuyện bình thường như một cách hỏi thăm'

Lifestyle