Nữ sinh đầu tiên đạt kỷ lục 'Khởi động' của Olympia: 'Không ôn gì đặc biệt'

Lifestyle