Nữ giáo chủ 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' giật tóc, giẫm đạp, đánh tát hội viên như quân thù

Lifestyle