Nỗi niềm của những người bán hoa Tết :KHÓC RÒNG vì Buôn bán ế ẩm, lỗ vốn, hoa, cây cảnh phải đổ bỏ....

  • Toàn Trần