Ninja lead tái xuất ngày càng ăn hại hơn xưa: Đứng giữa ngã tư Xã Đàn hơn 20 phút bất chấp thế gian không cho xe nào đi qua !!!

  • Toàn Trần