Nhiều bất thường trong vụ cháy chung cư Carina.

Lifestyle