Nhã Phương bật khóc nhận giải Cánh Diều Vàng: 'Đây là phao cứu sinh giúp tôi có thêm động lực'

Lifestyle