Người Sài Gòn bắt đầu đổ ra bến Bạch Đằng để giành chỗ đẹp chờ xem pháo hoa giao thừa Tết Mậu Tuất 2018

  • Toàn Trần