Người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn.

Lifestyle